Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest aparatura modułowa Acti9 Active?
 • Na czym polega monitorowanie parametrów elektrycznych w instalacji elektrycznej, oferowane przez Acti9 Active?
 • Co to znaczy, że Acti9 Active zapewnia kompleksową ochronę?
 • W jaki sposób użytkownik komunikuje się z Acti9 Active?

Poznaj ofertę Schneider Electric kierowaną do elektroinstalatorów.
https://www.se.com/pl/pl/partners/electricians/

Czym jest Acti9 Active?
System Acti9 Active jest aktywnym, integralnym systemem ochrony  urządzeń, obwodów i ludzi zbudowanym w oparciu o zabezpieczenia VigiArc.
Urządzenia chronią przed uszkodzeniami elektrycznymi, jednocześnie monitorując: pomiar prądu, napięcie, moc, energię czy powiadamianie o stanie aparatów.
Aby system mógł być nazwany aktywnym, powinien przewidywać zdarzenia i informować o nich.
Do tego potrzebne są trzy elementy

Rys1. Aparaty Active VigiArc będące częścią systemu Acti9 Active komunikują się bezprzewodowo z bramkami Panel Server.

 1. Aktywne urządzenie
 2. Bramka komunikacyjna
 3. Oprogramowanie.

Przeczytaj także artykuł o poprawie efektywności energetycznej budynków.
https://www.elektroklub.pl/aktualnosci/news,241,odkryj-produkty-poprawiajace-efektywnosc-malych-i-srednich-budynkow.html

Acti9 Active może pracować w jako część zewnętrznego systemu zarządzania budynkiem, może być również używany samodzielnie.
W tym drugim przypadku pozwala na monitorowanie zużycia energii, zużycia energii, powiadamianie o awarii zasilania, przekraczanie zdefiniowanych progów alarmowych czy eksport danych z pomiarów przez serwer WWW.

 

Rys2. Bramka PAS800 (nr katalogowy PAS800) Panel Server Advanced będąca częścią rodziny bramek komunikacyjnych Ecostruxure Panel Server.

  

 

Rys3. Zabezpieczenie Acti9 Active iCV40N B10 VigiArc (A9TDEC610) – aparat ze zintegrowanym zabezpieczeniem nadprądowym B10, różnicowoprądowym 30 mA typu SI, nadnapięciowym (MSU) oraz detekcją iskrzenia (AFDD) i opomiarowaniem (PowerTag).

Na zdjęciu przedstawione jest urządzenie Acti9 Active z wbudowaną łącznością bezprzewodową będące zabezpieczeniem typu „wszystko-w-jednym” (rys.3).
Zobacz także jak kontrolować parametry i stan instalacji za pomocą aparatów serii PowerTag https://www.elektroklub.pl/aktualnosci/news,106,kontrola-instalacji-elektrycznej--powertag.html

Na czym polega monitoring parametrów elektrycznych instalacji oferowany przez Acti9 Active?

Wyobraźmy sobie, że w biurze przez kilka miesięcy do wybranego obwodu podłączone są dodatkowe komputery.
Każdy z nich zwiększa prąd upływu w zabezpieczeniu, co jest zjawiskiem naturalnym w przypadku zasilaczy impulsowych integrowanych z komputerami.
Dzięki systemowi Acti9 Active zostanie wygenerowane powiadomienie o aktualnym poziomie upływu w obwodzie 70% wartości progowej zabezpieczenia.
Będziesz mógł zareagować zanim zadziała wyłącznik i nastąpi przerwa w dostawie prądu.
Podobne powiadomienia mogą być generowane także w innych sytuacjach:

 • brak napięcia
 • brak obciążenia
 • prąd obciążenia wynoszący 50% wartości zadziałania zabezpieczenia
 • prąd obciążenia wynoszący 80% wartości zadziałania zabezpieczenia
 • nadmierny wzrost napięcia i inne

Powiadomienia mogą być dostosowane do potrzeb jakie istnieją w chronionej instalacji, są one swobodnie ustawiane przez użytkownika.

https://www.youtube.com/watch?v=tIZw8WNWi2E&t=1s

Co to znaczy, że Acti9 Active zapewnia kompleksową ochronę?

W budynkach, takich jak hotele, akademiki, szpitale lub budynki biurowe, użytkownicy przynoszą różnego rodzaju urządzenia i podłączają je do gniazdek elektrycznych na przykład: grzejnik elektryczny.
Urządzenia te mogą ulec uszkodzeniu, co może spowodować iskrzenie.
Tego typu uszkodzenia nie zostaną wykryte przez wyłącznik nadprądowy lub różnicowoprądowy.
Z tego powodu dodatkowe urządzenie zabezpieczające jest w stanie zareagować na pojawienie się łuku elektrycznego.
Detektor zwarć łukowych jest integralną częścią Acti9 Active.

Po uruchomieniu urządzenia pojawi się odpowiednie powiadomienie informujące o przyczynie wyłączenia.
Inną sytuacją jest brak ciągłości przewodu N lub PEN, do którego może dojść w wyniku starzenia się elementów instalacji elektrycznej, źle wykonanych połączeń elektrycznych czy prac budowlanych prowadzony w pobliżu kabli zasilających. Taka sytuacja może doprowadzić do długotrwałego wzrostu napięcia na odbiornikach 1-fazowych. Aparatura Active VigiArc zapewnia ochronę przez odłączenie zasilania, jeśli napięcie na chronionym obwodzie przekroczy 255 V AC.

 

Rys4. Aparatura Acti9 Active chroni przed zwarciami, przeciążeniami, prądem upływu, wzrostem napięcia, iskrzeniem oferując przy tym opomiarowanie obwodów i monitorowanie.

Aparatura VigiArc zapewnia ochronę w sytuacjach opisanych powyżej, a także przed uszkodzeniami, przed którymi chronią wyłączniki nadprądowe czy różnicowoprądowe. Jeden aparat modułowy o szerokości 36 mm (rys. 4) zapewnia ochronę przed:

 • zwarciami
 • przeciążeniami
 • prądem upływu
 • wzrostem napięcia
 • zwarciem łukowym.

W jaki sposób użytkownik komunikuje się z Acti9 Active?
Urządzenie Active VigiArc, podobnie jak podobnie jak przekładniki PowerTag, komunikuje się przewodowo z odpowiednią bramką komunikacyjną w rozdzielnicy.
Po zintegrowaniu bramki komunikacyjnej z systemem Panel Server BMS budynku, możliwe jest monitorowanie obwodów oraz otrzymywanie powiadomień z urządzeń Acti9 za pośrednictwem aplikacji desktopowej lub mobilnej.
Sama bramka ma wbudowany serwer WWW , który może być również wykorzystany do monitorowania bezpiecznego systemu. 

 

Rys5. Oprogramowanie Ecostruxure Power Monitoring Expert jest przykładem zewnętrznego systemu monitorowania i zarządzania, z którym zintegrować można aparaturę Acti 9 Active.

Poznaj ofertę Monitoringu zużycia i jakości energii
https://www.se.com/pl/pl/product-category/4100-monitoring-zu%C5%BCycia-i-jako%C5%9Bci-energii

Dzięki alarmom i alarmom wstępnym bezpieczeństwo systemu jest pod większą kontrolą i można w sposób aktywny zapewnić większą dostępność zasilania. Pre-alarmy mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika, można ustalić progi dla każdego rodzaju awarii. Dzięki eksportowi danych pomiarowych z poziomu webserwera bramki Panel Server Advanced dane mogą być poddane szczegółowej analizie, sama bramka oferuje możliwości wizualizacji danych w odpowiednich dashboardach (rys5). 

 

Rys6. Przykład rozdzielnicy wykonanej w oparciu o aparaturę skomunikowaną Acti9 Active i PowerTag z wykorzystaniem bramek komunikacyjnych Panel Server.

Pobierz broszurę informacyjną o Acti9 Active.
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Aparatura_Acti9_Active&_ga=2.27451132.1795438027.1683788315-899882940.1654497185

Dziękujemy za poświęcony czas.