Zapoznaj się z naszą

Polityką prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BTS2 Hurtownia Elektrotechniczna Robert Szymański z siedzibą w  Łomży (18-400), ul. Poznańska 43,

  2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych - ado@bts.lomza.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy